Oferta > Kotły gazowe
+ rozwiń wszystkie

Kotły atmosferyczne
Tradycyjne kotły gazowe to popularne rozwiązanie, są one montowane w mieszkaniach i domach jednorodzinnych. Zarówno budowa, jak i praca takiego kotła nie jest specjalnie skomplikowana. Gorące spaliny powstałe w wyniku spalania gazu zmieszanego z powietrzem przechodzą przez wymiennik ciepła. Po przekazaniu ciepła wodzie w instalacji następuje schłodzenie spalin i ich ujście przez komin do atmosfery. Gaz i powietrze dostarczane są do kotła osobno.

Głównymi zaletami tradycyjnych kotłów gazowych są przede wszystkim niska cena oraz prosty montaż. Do wad należy zaliczyć niższą sprawność oraz wychładzanie pomieszczenia, w którym jest zamontowany kocioł, ponieważ cały czas musi być dostarczane powietrze niezbędne do spalania gazu. Najczęściej jest ono dostarczane przez otwory wykonane w ścianie zewnętrznej.
Kotły turbo
Kotły z zamkniętą komorą spalania (kotły turbo) są zwykle wyposażone w wentylatory zasysające powietrze i wymuszające przepływ spalin. Te ostatnie są usuwane poza budynek szczelnym przewodem spalinowym. Ciąg kominowy, jego wielkość lub brak przestają w tej sytuacji mieć znaczenie.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania jest bardziej bezpieczny niż kocioł z otwartą komorą spalania. Dzięki całkowitemu odizolowaniu komory spalania od pomieszczenia użytkownikom takich kotłów nie grozi zatrucie tlenkiem węgla powstającym podczas spalania przy niedostatecznej ilości tlenu.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania wymaga mniejszego pomieszczenia. W przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania minimum to 6,5 m³, dla kotłów pobierających powietrze do spalania w tradycyjny sposób – 8 m³. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,2 m.

Kocioł z zamkniętą komorą spalania zapewnia większy komfort użytkowania. Ponieważ kocioł nie pobiera powietrza do spalania ze swojego otoczenia, w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany, nie powstaje podciśnienie zasysające świeże, a więc zimne powietrze z zewnątrz. Dzięki temu wnętrze nie wychładza się niepotrzebnie.
Kotły kondensacyjne
Są bardziej ekonomiczne od zwykłych – z tej samej ilości paliwa dają więcej ciepła. Dzieje się tak dlatego, że dzięki doskonalszej konstrukcji do ogrzewania wody wykorzystują także ciepło powstające na skutek wykraplania się pary wodnej ze spalin.
Ilość paliwa zużywanego przez kocioł świadczy o sprawności, czyli stosunku ilości ciepła przekazanego wodzie do ilości ciepła wytwarzanego wskutek spalania paliwa w kotle. Im sprawność jest wyższa, tym kocioł oszczędniejszy.
W idealnych warunkach, gdyby nie występowały żadne straty, sprawność wynosiłaby 100%. Jednak sprawność kotłów kondensacyjnych jest jeszcze większa. Sposób obliczania sprawności kotłów przyjęto w czasach, gdy ciepła skraplania w ogóle nie brano pod uwagę. Dlatego po jego uwzględnieniu obliczona w taki sposób sprawność przekracza 100% i teoretycznie może wynieść maksymalnie 111% dla kotłów zasilanych gazem ziemnym i 109% dla zasilanych gazem płynnym. Ze względu na trudne do wyeliminowania straty ciepła oraz niezupełne spalanie paliwa kotły kondensacyjne mają w praktyce sprawność o 2-6% niższą od maksymalnej. Mimo to jest ona zawsze o kilkanaście procent wyższa od sprawności kotłów konwencjonalnych (niekondensacyjnych), a to oznacza, że zastosowanie techniki kondensacyjnej umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa o kilkanaście procent.